Jump to the main content block

HomeAsia University中文Site Map

 

    

Home > Introduction > College Team > Mentor Cluster

Mentor Cluster

Mentor Cluster

Year Coordinator Members
Freshman HUANG, Wen-Hsin(AIS)

HUANG, Mei-Hua(AIS)、LAI, Chien-Wen(AIS)、LIN, Pei-Kuan(BA)、CHU, Li-Sheng(BA)、CHENG, Cheng-Feng(BA)、WANG, Hsiu-Chin(PE)、CHANG, Chun-Chia(LRM)、
LIN, Hsi-Chuan
(LRM)、LU, Chia-Ju(LRM)、LIAO, Mei-Hua(F)、TSAI, Yung-Shun(F)
HSIEH, Ju-Lan(FEL)、SUNG, Ming-Hsi(FEL)

Sophomore WANG, Kuei-Yuan(F)

CHEN, Hsien-Yi(F)、LIN, Kuo-Yi(BA)、CHUANG, Shu-Hui(BA)、YANG, Kuen-Shiou(BA)
CHEN, Chiung-Yen
(AIS)CHI, Hui-Ru(BA)、TSAI, Pei-Fen(FEL)、SU, Man-Li(FEL)
TORNG, Chiou-Shya
(LRM)、TANG, Da-Wei(LRM)、LIN, Yen-Ting(PE)
CHANG, Yu-Cheng
(LRM)

Junior CHOU, Ling-Yi(AIS)

HSU, Chang-Hsien(BA)、ZHENG, Jia-Nian(BA)、LEE, Yung-Chuan(BA)、CHI, Hui-Ru(BA)
LO, Feng-En
(LRM)、CHEN, I-Ju(PE)
、GAU, Li-Shiue(LRM)、LIN, Ying-Li(F)
TSAI, Feng-Tse
(F)、CHANG, Chih-Sheng(FEL)、Matthias WETZEL(FEL)LAI, Chien-Wen(AIS)

Senior WU, Hsin-Pei(BA)

SHIH, Ching-Hui(AIS)、PANG, Yu-Chuan(AIS)、WANG, Yu-Mei(BA)
HUANG, Chun-Chen
(BA)、CHEN, Kun-Cheng(BA)、WANG, Ching-Hui(GE)
LAI, Cheng-Hao
(LRM)、
LIN, Ming-Chang(LRM)、HSU, Shih-Yun(LRM)
CHIEN, Chih-Chung
(F)、LIU, Yong-Chin(F)、LEE, Tung-Ying(FEL)、TANG, Shu-Mei(FEL)

Chinese Students LAI, Cheng-Hao (LRM)

ZHENG, Jia-Nian(BA)、CHIU, Shao-Chun(AIS)、WANG, Kuei-Yuan(F)SUNG, Ming-Hsi(FEL)

BA=Business Administration

LRM=Leisure &  Recreation Management

F=Finance

AIS=Accounting & Information Systems

FEL=Financial & Economic Law

PE=Physical Education

GE=General Education